SOFTTR E-TİCARET SİSTEMLERİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİİşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri aşağıda belirtilen Softtr Bilişim Ticaret Limited Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, https://www.softtr.com/ internet sitesi üye ve kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Şirketimiz, e-ticaret sistemleri altyapısına ilişkin yazılım hizmet sağlayıcı olarak, hizmetlerinin ifası sırasında edindiği kişisel verileri işlenme amacına uygun ve sınırlı olarak kullanmayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.


Şirketimiz tarafından satışı yapılan Softtr E-ticaret Sistemleri yazılımı ile hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı olarak e-ticaret yapılmasına ilişkin tüm yazılım, web, hosting, entegrasyon, SEO, raporlama, tasarım ve ödeme altyapısı hizmetlerini içinde barındıran teknik imkanların sunulması ile satın alınan hizmete ilişkin bilgilendirme, raporlama ve online ödeme hizmetleri sunulmaktadır. Şirketimiz tarafından verilen hizmetler sırasında işlenen kişisel veriler, genel olarak, tarafınızla akdedilen satış sözleşmesi ve yasal yükümlülüklerimiz gereğince işlenmektedir. Şirketimiz tarafından aşağıda sayılan yollarla elde edilen kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kullanılmaktadır.


Softtr E-ticaret Sistemleri tarafından aşağıda sayılan yollarla kişisel verileriniz işlenmektedir.

İşleme Sebebi İlgili Aydınlatma Metni
1- Alışveriş https://www.softtr.com/shop/kurumsal/internet-satis-aydinlatma-metni
2- Ücretsiz Deneme Talebi https://www.softtr.com/demo-kvkk-aydinlatma-metni
3- Ticari Elektronik İleti İzinleri https://www.softtr.com/shop/kurumsal/ticari-elektronik-ileti-gonderilmesine-iliskin-aydinlatma-metni
4- Çerezler https://www.softtr.com/kurumsal/cerez-politikasi


1- Alışveriş

Softtr E-ticaret Sistemleri yazılım hizmetlerini satın almanız halinde işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.softtr.com/shop/kurumsal/internet-satis-aydinlatma-metni adresinden ulaşabilirsiniz.

2. Ücretsiz Deneme Talebi

Softtr E-ticaret Sistemleri yazılım hizmetlerini ücretsiz deneme ile https://www.softtr.com/ucretsiz-deneyin adresinden yapmış olduğunuz talep ve bu talebinizin karşılanması sırasında ve sonrasında işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.softtr.com/demo-kvkk-aydinlatma-metni adresinden ulaşabilirsiniz.


3. Ticari Elektronik İleti İzinleri

Softtr E-ticaret Sistemleri ürün ve hizmetlerine ilişkin çeşitli tanıtım, bilgi, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla kampanya, indirim ve yeniliklere ilişkin ticari elektronik iletiler(e-posta, kısa mesaj, elektronik mesaj) Şirketimiz tarafından ancak ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde gönderilmektedir. Softtr E-ticaret Sistemleri tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.softtr.com/shop/kurumsal/ticari-elektronik-ileti-gonderilmesine-iliskin-aydinlatma-metni adresinden ulaşabilirsiniz.

4. Çerezler

Şirketimiz, https://www.softtr.com/ adresinde kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek için zorunlu ve zorunlu olmayan çerezler kullanmaktadır. İnternet sitemizde kullandığımız çerezler, çerezler yolu ile işlenen kişisel verileriniz ve çerez ayarlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.softtr.com/shop/kurumsal/cerez-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Şirkeitmiz tarafından yukarıda sayılan yollarla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da kvkk@softtr.com elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.
Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde e-hukuk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.
İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU: SOFTTR BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Oruçreis Mah. Giyimkent Sitesi 10.Sokak No:61 Esenler/İstanbul

Telefon : 0212 438 83 03
E-posta : kvkk@softtr.com
Canlı Demo Bilgileri Mail Adresinize Gelsin
(Ortalama 5 dakikada hazır)
Softtr E-Ticaret Sitesi Demo Talebi