Demo Kvkk Aydınlatma Metni
SOFTTR E- TİCARET SİSTEMLERİ

ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA FORMU


Değerli Ziyaretçimiz,

https://www.softtr.com/ucretsiz-deneyin internet adresinde, Softtr E-ticaret Sistemleri yazılımının ücretsiz demo hizmetinden faydalanmak üzere doldurmuş olduğunuz form ile tarafınıza ait ad, soyad, e-posta adresi ve telefon bilgileriniz Şirketimiz tarafından kaydedilecektir.

Tarafınıza ait yukarıda sayılan kişisel veriler, Softtr E-ticaret Sistemleri yazılımı ücretsiz deneme(demo) talebiniz doğrultusunda, tarafınıza ücretsiz deneme hesabına ilişkin bilgilerin gönderilmesi, ücretsiz deneme hesabı kurulumu ve çalışmasına ilişkin bilgilendirmelerin sağlanması, tarafımızdan talep etmiş olduğunuz bilgi, belge ve operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Şirketimiz hizmet kalitesinin takibi, hedef kitle belirlenmesi, Şirketimize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve üye ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, tarafınızla iletişim kurulması ve tarafınıza bildirim yapılması amaçları ile otomatik yollarla işlenecektir..

Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla edinilecek kişisel verileriniz, işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak Şirketimiz tarafından kaydedilebilir, depolanabilir ve muhafaza edilebilir. Tarafınıza ait kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, bulut hizmeti sağlayıcıları, sunucu ve hosting hizmeti alınan kurum ve kuruluşlar, çağrı merkezleri, şikayet ve müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile Şirketimize hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin danışman ve şirketler dahil olmak üzere üçüncü kişiler ve kurumlarla paylaşılabilir, aktarılabilir ya da açıklanabilir.

Şirketimiz altyapısı kullanılarak işlenen kişisel verileriniz, şirketimizin yurt içinde bulunan sunucularında saklanmaktadır. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, tarafınız adına ücretsiz deneme hesabı açılmasından sonra Softtr E-ticaret Sistemleri yazılımını satın almamanız halinde, deneme hesabı açıldığı tarihten itibaren 6(altı) ay süre ile saklanmaktadır. İlgili saklama süresinin sonunda, Softtr E-ticaret Sistemleri yazılımı kullanıcısı olmamanız halinde silinmekte ve imha edilmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da kvkk@softtr.com elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde e-hukuk tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU: SOFTTR BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Oruçreis Mah. Giyimkent Sitesi 10.Sokak No:61 Esenler/İstanbul
Telefon : 0212 4388303
E-posta : kvkk@softtr.com


Canlı Demo Bilgileri Mail Adresinize Gelsin
(Ortalama 5 dakikada hazır)
Softtr E-Ticaret Sitesi Demo Talebi