Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi Ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
SOFTTR E- TİCARET SİSTEMLERİ
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçimiz/Kullanıcımız,

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, Ticari elektronik iletiler (Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri), alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir.

Tarafınıza ait kişisel verilerin Softtr E-ticaret Sistemleri tarafından hangi amaç ve şartlarla işlenebileceği ve aktarılabileceği hakkında https://www.softtr.com/kvkk-aydinlatma-metni adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde, tarafınızca beyan edilen  e-posta adresiniz, otomatik olarak, tarafınızla iletişim kurma ve Şirketimize ait her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, bilgi, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla kampanya, indirim ve yenilikler ile ilgili tarafınızı bilgilendirme ve tanıtım/pazarlama yapma amacı ile kaydedilecektir. Tarafınızca verilen ticari elektronik ileti izninin her zaman geri alınması mümkün olup, tarafınıza ait e-posta adresiniz, tarafınızca verilen ticari elektronik ileti izni geri alınmadığı sürece Şirketimiz tarafından saklanacak ve muhafaza edilecektir.

Ticari elektronik ileti gönderimi için tarafınızca beyan edilen e-posta adresiniz Şirketimiz tarafından ticari elektronik ileti gönderim hizmeti veren yazılım ve uygulamalar ile paylaşılacaktır. Ayrıca Şirketimizin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nden doğan yasal yükümlülükleri gereğince, e-posta adresiniz ile ticari elektronik ileti iznini hangi ileti türü için verdiğinize ilişkin bilgi ve onay tarihi ve saatine ilişkin bilgiler,  İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile paylaşılacaktır. Şirketimiz, İleti Yönetim A.Ş. tarafından kişisel verilerinize yönelik izin, aktarım ve muhafaza için uygulanan politika ve işleme faaliyetlerinden sorumluluk kabul etmemektedir.

Tarafınızca verilen ticari elektronik ileti izninin, dilediğiniz zaman ve hiçbir gerekçe belirtmeden, Şirketimiz tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerin en alt kısmında yer alan abonelikten çıkmaya ilişkin link üzerinden geri alınması mümkündür. Ayrıca Şirketimize ait kvkk@softtr.com  adresine yazılı talepte bulunarak ticari elektronik ileti izninizi geri almanız mümkündür. Ticari elektronik ileti izninizi geri almanız durumunda tarafınıza ait e-posta adresi, Şirketimize ait ürün ve hizmetlerden faydalanmadığınız ve/veya hizmet ilişkisinden veya yasal düzenlemelerden doğan başka bir saklama sebebi bulunmaması halinde, Şirketimiz tarafından silinecek ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi yapılmayacaktır.

Ticari elektronik ileti izninizi geri almanız ve tarafınıza ait e-posta adresinin silinmesini talep ettiğiniz takdirde e-posta adresiniz, bu talebinize ilişkin tarafınıza bildirimde bulunulduktan sonra silinecektir.

Şirketimiz tarafından işlenen verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde belirtilen haklarınızı  Şirketimizin aşağıda yazılı adresine yazılı olarak veya kvkk@softtr.com   e-posta adresine ileterek kullanabilirsiniz.

Yukarıda yazılı bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile tarafınıza ait kişisel verilerin ve ticari elektronik ileti gönderimi konusunda tarafınızı aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU: SOFTTR BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres            : Oruçreis Mah. Giyimkent Sitesi 10.Sokak No:61 Esenler/İstanbul
Telefon         : 0212 438 83 03
E-posta        : kvkk@softtr.com
Canlı Demo Bilgileri Mail Adresinize Gelsin
(Ortalama 5 dakikada hazır)
Softtr E-Ticaret Sitesi Demo Talebi