KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden SOFTTR BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (işbu aydınlatma metninde “SOFTTR” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, SOFTTR müşteri ve kullanıcıları ile https://www.softtr.com/ internet sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Şirketimiz, SOFTTR e-ticaret sistem yazılımlarının satışı ve satış sonrası hizmetleri sırasında, kullanıcılarının onayı ile edindiği kişisel verileri işleme amacına uygun kullanmayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.


1- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, SOFTTR ürünleri satış sonrası destek birimleri, https://www.softtr.com/ internet sitesi ile tüm interaktif kanallardan, e-mail  ve diğer elektronik yollar ile Şirketimizin erişimine imkan verdiğiniz tüm sosyal medya mecraları vasıtası ile otomatik yollarla ve tarafınızın sözlü veya yazılı beyanına dayanarak otomatik olmayan yollarla olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni veya bürokratik sebeplerle, kanunen sorumlu olunan kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye'de faaliyet gösteren şirketimize bağlı tedarikçi, satış sonrası destek birimleri, paydaşlarımız ve partnerlerimiz, tüm hizmet sağlayıcılara aktarılabilir, kullanılması ve/veya kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine izin verilebilir.

Tarafınıza ait kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla işlenmektedir. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.


2- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirketimiz, e-ticaret sistemleri için yazılımlar kurmakta ve bunların satışını yapmaktadır. Bu hizmet kapsamında, yukarıda sayılan sistemlerin satışı, kurulumu ile satış sonrası destek işlemleri yapılmaktadır. Şirketimiz tarafından verilen hizmetin fiili gerekliliklerinin yerine getirilmesi ya da kanuni veya bürokratik sebeplerle ve satış sonrası destek hizmetleri ile müşteri memnuniyetinin temini amacı ile işlemektedir.

Tarafınıza ait kişisel verileriniz, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalandığınız ve silinmesini talep etmediğiniz sürece, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir ya da güncellenebilir. Şirketimiz ve şirketimize bağlı tedarikçi, satış sonrası destek birimleri ile size daha iyi hizmet verebilmek adına tarafınıza ait, hizmetin verilebilmesi için gerekli kişisel verileri hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, aracı kurumlar, banka ve ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri ve diğer tüm paydaş ve ortakları ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak paylaşabilir.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir. Kamu kurum ve kuruluşları, mahkeme ve diğer yasal merciler tarafından hukuka uygun bir şekilde talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeple işlenen kişisel verileriniz ayrıca işbu aydınlatma metninin 1. maddesinde belirtilen yöntem ve amaçlarla ve belirtilen kişi ve kurumlarla da paylaşılabilir.


3- İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarını, şirketimizin Oruçreis Mah. Giyimkent Sitesi 10.Sokak No:61 Esenler/İstanbul adresine posta, kargo ya da noter aracılığı ile göndereceği yazılı talep dilekçesi ya da şirketimizin kvkk@softtr.com elektronik posta adresine göndereceği elektronik imzalı yazılı talebi ile kullanabilir. İlgili kişi talep dilekçesinde, kimliğini tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarından hangisini kullanmak istediğini ve hakkını kullanma gerekçelerini açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçesi imzalı ya da  elektronik imzalı olmalıdır.

İlgili kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak istediğini belirtir talebi, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en geç 30(otuz) gün içinde Şirketimizce incelenerek kişisel veri sahibine yazılı ve ücretsiz olarak bilgi verilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti alınacaktır.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmış olup, şirketimiz ve şirketimize bağlı tedarikçi, satış sonrası destek birimlerinin taraf olduğu tüm sözleşme ve işlemlerin ayrılmaz bir parçasıdır.


VERİ SORUMLUSU:


SOFTTR BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Oruçreis Mah. Giyimkent Sitesi 10.Sokak No:61 Esenler/İstanbul

Tel: 0212 438 83 03

E-posta: kvkk@softtr.com